UNTERSANA

Breathable, dehumidifying scratch coat, based on hydraulic lime

Kodi: INT.0201

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

Dehumidifying adhesive compound for the construction of anchoring scratch coats, for the subsequent application of normal plaster (INTOSANA), dehumidifying (SANATIGH) and light (SANAWARME and CALEOSANA), for new buildings, in existing buildings, for ecological building interventions and in the restoration of vintage buildings and monuments.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Llaç për suva të brendshme dhe të jashtme – Llaç për rehabilitim (R)

EN 998-1

Llaç për suva të brendshme dhe të jashtme – Llaç për rehabilitim (R)

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +30 °C

i-pandezshëm

I pandezshëm

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 1.5 mm

përzierja-me-ujë

Përzierja me ujë: 22-25 %

pot-life

Pot life: 60 min

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 4 mm

Veçoritë teknike

Përçueshmëri termike

0.298 W/m*K

Lidhja e aderimit

2.42 N/mm²

Rezistenca nga përkulja

> 4 N/mm²

Ngurtësimi i plotë

3 ditë

Reagimi ndaj zjarrit

A1 _

Moduli elastik

11500 N/mm²

Traspirimi

14 μ

Masa vëllimore

1850 kg/m³

Përthitha kapilare

0.48 kg•h^0.5/m²

Rezistenca nga ngjeshja

> 26 N/mm²

Ngjyrat në dispozicion

- Gri e hapur

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Vetitë

UNTERSANA is composed of hydraulic lime, botticino, kaolin, calcium caseinate, Vichy salt, tartaric acid and natural fibres. Does not contain cements, resins, solvents, thinners and radioemissive aggregates.

Konsumi

From 4 to 6 kg of UNTERSANA per square metre of surface to be rendered.

Fushat e përdorimit

Anchoring scratch coat (applied by "spraying" or "splashing") for the formation of an adhesive bridge for easy grip of subsequent plasters, dehumidifying, breathable, based on hydraulic lime.

Përgatitja e shtresave

Application surfaces should be clean, free of soiling, crumbling and non-adhering parts, dust, etc., conveniently saturated with water until they reach the condition "saturated with dry surface".

Mënyra e përdorimit

Pour about 2/3 of the mixing water into the mixer, add UNTERSANA and the remaining water; continue to mix until a homogeneous lump-free mixture is obtained. The mixing water should be about 22-25% of the weight of the bag. After mixing is completed wait a few minutes before applying.

"Spray" the product, with plastic fluid consistency, on the application supports, with plastering trowel and brick trowel or with plastering pump. Protect fresh surfaces from direct exposure to sunlight, from the rain and wind, cure the prolonged moist hardening.

Mënyrat e përdorimit

- Mistri

- Mallë

- Makinë suvatimi

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Tulla

- Muratura të përziera

- Muratura me tulla me vrimë

- Muratura me gurë

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

For a proper adhesion of the next plaster, it is appropriate to apply the latter before the complete curing of the rendering UNTERSANA (within 24-36 hours).

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Pro Seal
  • Protech Balcony
  • Opus Dry