UNIKOLL

Mono-component adhesive based on hydraulic binders

Kodi: FLR.0210

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

Mono-component adhesive, fast gripping and hydrating, based on special cements, free from harmful additives, adhesion agents starch derivatives selected siliceous and limestone sands, high pozzolanicity reactive fillers, cellulosic thickeners.

Familja
Kodi doganor
3824 5090

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Ngjitës për pllaka qeramike

EN 12004-1:2017

Ngjitës për pllaka qeramike

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 8 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 0.4 mm

përzierja-me-ujë

Përzierja me ujë: 28 %

pot-life

Pot life: 60 min

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +30 °C

Veçoritë teknike

< 0.5 mm

1.16 N/mm²

1.34 N/mm²

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Konsumi

Use from 3 to 5 kg/m² of UNIKOLL depending on the type of support and the type of material to be bonded.

Fushat e përdorimit

Bonding of tiles, ceramics, stoneware, natural and/or reconstructed stones, etc. on horizontal and vertical surfaces, internal and external. Regularisation finishings. Modular element bonding and smoothing for insulating cladding: polystyrene sheets, wood panels- magnesium panels, wood-cement, etc. Do not use for:
- Substrates in gypsum or anhydrite
- Substrates subject to movements
- Substrates with protective films or coatings

Përgatitja e shtresave

The surfaces of application have to be properly cured, conveniently roughened, clean, free of any soiling whatever its nature, crumbling and non-adhering parts, dust etc. Any traces of oils, greases, release agents, waxes, paints, etc., as well as any anti-adhesive substance, should be preliminarily removed.

Mënyra e përdorimit

For each 25 kg bag of UNIKOLL, add 6-6.3 litres of clean water and mix thoroughly, with a mechanical stirrer, until a homogeneous lump-free mixture is obtained. After waiting a few minutes, stir and spread the adhesive with a toothed adhesive spreader.

The products (tiles or other coatings) should be applied with a slight pressurised movement for the entire surface to be in perfect contact with the adhesive. Any adjustment must be made within 10-12 minutes of laying. For applications outdoors, apply a continuous layer of adhesive also on the back of the item.

Mënyrat e përdorimit

- Shpatull e dhëmbëzuar

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton

- Parafabrikuara

- Shtuf

- Muratura me tulla me vrimë

- Muratura me gurë

- Tulla dhe pllaka

- Nënshtresa çimentoje

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Do not apply in case of direct exposure to sunlight and/or rain.
Cure the protection for at least 24 hours.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Floortech Prerit
  • Concrete Repar
  • Opus Dry