SYNTECH STOPAQ

Ngjitës plastik për hidroizolimin e tubave nëpër të cilët kalojnë kabllo

Kodi: PRS.0197

Përbërësit: 1

Pamja: Pastë

Përbërje bllokuese me një përbërës, përgjithësisht plastik, pak i ngrohtë (+ 10% në vëllim në kontakt me ujin), përdoret për hidroizolimin e vrimave nëntokësore, përmes të cilave kalojnë një ose shumë tela dhe/ose tubacione teknike në strukturat e muraturave. Aplikohet rreth kabllove që kalojnë, duke përdorur pistoletë specifike dozimi për çanta prej 600 ml dhe pastaj mbulohet me llaç tiksotropik REPAR TIX G2.

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 24 muaj

të-përdoret-me-doreza-mbrojtëse

Të përdoret me doreza mbrojtëse

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: 0 / +50 °C

i-pandezshëm

I pandezshëm

produkt-hidroekspansiv

Produkt hidroekspansiv: +10 %

pesha-specifike

Pesha specifike: 1.20 kg/dm³

pot-life

Pot life: 90 min

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 8 cm

Veçoritë teknike

Temperatura e vetë-ndezjes

>200 °C

Flash-point

>190 °C

Ngjyrat në dispozicion

- Jeshile

Amballazhime dhe përmasa

- Fishek 533 cc

Vetitë

- Nuk ngurtësohet me kalimin e kohës, pra ruan plasticitetin fillestar.
- Është material jotoksik.
- Është e lehtë për tu aplikuar, ngjitet si në sipërfaqet e thata dhe në ato të lagura. E përdorshme edhe në vende ku ka prani të vogël të rrjedhjes së ujit.
- Zgjerohet paksa kur bie në kontakt me ujin (+ 10%), duke mbyllur çdo hapësirë që mund të shkaktohet nga rrëshqitjet ose dridhjet.

Konsumi

Përafërsisht 1.7 fishekë SYNTECH STOPAQ për çdo decimetër kub të volumit që duhet të plotësohet.

Fushat e përdorimit

Mbyllje hidroizoluese për vrimat e shpuara në mure betoni, tulle, mure porozë etj., nëpër të cilat kalojnë kabllot elektrike dhe/ose tubat teknikë të çfarëdoshëm (gazi, hidraulikë etj.).

Përgatitja e shtresave

Pluhuri, dheu, rëra, pjesët e lirshme, ndryshku, shtresat e bojës së tubave dhe materialet e vjetra të prishura duhet të hiqen me ujë me presion ose me furçë përpara se të aplikohet përbërja. Sipërfaqja e brendshme e tubit / vrimës që përmban kabllot duhet të jetë e njomë ose e lagur.

Mënyra e përdorimit

Për të kufizuar trashësinë e SYNTECH STOPAQ, është e këshillueshme që të futni një pengesë frenuese me polietilen të zgjeruar me diametër të përshtatshëm (FILTENE FONDOGIUNTO).
SYNTECH STOPAQ duhet të hidhet në vrimë në mënyrë që të bllokohet, duke u kujdesur që pasta të përfshijë të gjitha kabllot. Me ndihmën e një doreze druri ose me ndonjë mjet ngjashëm ngjisheni pastën kundrejt "pengesës" së polietilenit të aplikuar më parë për të mbyllur të gjitha boshllëqet. Thellësia e bllokimit të bërë me SYNTECH STOPAQ duhet të jetë të paktën 8-10 cm.
Lëmojeni sipërfaqen e jashtme të SYNTECH STOPAQ me shpatull të posaçme ose me dorë të veshur me dorezë, duke e ngjeshur mirë. Së fundi, mbylleni "gojën" e tubit / vrimës me REPAR TIX G2, me trashësi minimale 2 cm, duke sheshuar rreth kabllove me një shpatull.

Mënyrat e përdorimit

- Aplikim manual

- Pistoletë me dozë të përcaktuar

- Shpatull

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton

- Parafabrikuara

- Tulla

- Shtuf

- Muratura të përziera

- Muratura me gurë

- Faqe shkëmbore

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Në raste të temperaturës së ulët (përgjithësisht në dimër), fishekët SYNTECH STOPAQ duhet të nxehen në ujë në temperaturë + 35 ° C për rreth një çerek ore përpara se të përdoren (ngrohje me "banjo mari").
Për aplikime në gypa të çelikut, siguroje një shtresë të përshtatshme të primerit SYNTECH RGS epoxy në sipërfaqet që do të mbushen me REPAR TIX G2.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Sanawarme
  • Pro Seal
  • Opus Dry