REPAR SM

Rrafshues çimentoje strukturore, tiksotropike, ngurtësuese e shpejtë

Kodi: REP.0129

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

Rrafshues i hollë, tiksotropik, reoplastik, i përbërë, "për shumë përdorime", i kompensuar nga tkurrja, me ngurtësim të shpejtë. Ideal për rrafshime milimetrike dhe kozmetikë të punimeve me dorë dhe punimeve të betonit në ndërhyrjet strukturore dhe / ose funksionale të restaurimit.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Llaçe për suva të brendshme dhe të jashtme – Llaç për çdo përdorim (GP)

EN 998-1

Llaçe për suva të brendshme dhe të jashtme – Llaç për çdo përdorim (GP)

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

Vetitë themelore

i-pandezshëm

I pandezshëm

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 0.5 mm

pot-life

Pot life: 30 min

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

të-përdoret-me-doreza-mbrojtëse

Të përdoret me doreza mbrojtëse

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

trashësia-maksimale-e-lejueshme

Trashësia maksimale e lejueshme: 10 mm

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 3 mm

Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit

1.8 N/mm²

Masa vëllimore

2010 kg/m³

Moduli elastik

21000 N/mm²

Përcaktimi i kompaktësisë termike

1.7 mPa

Përmbajtja e klururit

<0.01 %

Përshkueshmëria Darcy

10⁻¹⁰ cm/s

Përthitha kapilare

0.49 kg•h^0.5/m²

pH

>12 _

Reagimi ndaj zjarrit

A1 _

Resistenca nga karbonizimi

0.50 mm

Resistenca nga rrëshqitja

73 mm

Rezistenca nga ngjeshja

48 N/mm²

Rezistenca nga përkulja

> 8 N/mm²

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

- E bardhë

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

Vetitë

REPAR SM është një rrafshues i hollë, tiksotropik, reoplastik, i përbërë, "për shumë përdorime", i kompensuar nga tkurrja, me ngurtësim të shpejtë; me bazë çimentoje me rezistencë të lartë, me bazë çimentosh të forta, mbushëse superpozolanike, rrëshira polimere të hidrodispersuara, agjentë plastizimi, stabilizues dhe antikorrozive, aditivë antiallergjikë, agregate të përzgjedhura, mikrofibra.

Konsumi

Përafërsisht 1,65 kg/m² REPAR SM për çdo milimetër të trashësisë që duhet të bëhet.

Fushat e përdorimit

Riparime, rrafshime, veshje mbrojtëse dhe hidroizoluese, rregullime planare, shtresa ngjitëse etj., në beton dhe në muratura, madje edhe në prani të temperaturave të ftohta.

Përgatitja e shtresave

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të copëtuara, etj. të ngopura sa ç’duhet me ujë deri në arritjen e gjendjes së "të ngopura me sipërfaqe të thatë".,

Mënyra e përdorimit

Vendosni rreth 2/3 e ujit përzierës në mikser, shtoni REPAR SM dhe ujin e mbetur; vazhdoni të përzierni deri sa të arrihet një përzierje homogjene dhe pa toptha. Uji i përzierjes duhet të jetë rreth 18 deri në 20% të peshës së qeses. Pas përfundimit të përzierjes, prisni disa minuta para se të aplikoni. Është e këshillueshme të përgatitni sasi të vogla të brumit për çdo herë, për të shmangur mbetjet.
Rrafshojini sipërfaqet që do të rregullohen duke e aplikuar produktin me një shpatull, me malle sfungjeri, etj.

Mënyrat e përdorimit

- Mistri

- Mallë

- Shpatull

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva

- Beton

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

- Parafabrikuara

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Mos e aplikoni në praninë e rrezatimit të drejtpërdrejtë; kujdesuni për mbrojtjen dhe ruajtjen e sipërfaqeve të ekspozuara nga lagështia.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Pro Seal
  • Osmocem
  • Syntech H.A.G.