REPAR SM BIC

Structural two-component micromortar, for finishing coats and claddings

Kodi: REP.0131

Përbërësit: 2

Pamja: Pluhur + I lëngshëm

Fine skim, two-component, thixotropic, rheoplastic, composite , "multipurpose", fast solidifying. Perfect for millimetre and cosmetic smoothing of artefacts and works of concrete in structural and/or functional restoration; also suitable for smoothing façades of buildings with partial or total presence of wall plastic coatings.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Llaçe për suva të brendshme dhe të jashtme – Llaç për çdo përdorim (GP)

EN 998-1

Llaçe për suva të brendshme dhe të jashtme – Llaç për çdo përdorim (GP)

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

Vetitë themelore

i-pandezshëm

I pandezshëm

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 0.5 mm

pot-life

Pot life: 45-60 min

produkt-në-dukje

Produkt në dukje

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

të-përdoret-me-doreza-mbrojtëse

Të përdoret me doreza mbrojtëse

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit

2.1 N/mm²

Masa vëllimore

2015 kg/m³

Moduli elastik

19500 N/mm²

Përshkueshmëria Darcy

10⁻¹⁰ cm/s

Përthitha kapilare

0.47 kg•h^0.5/m²

pH

>12 _

Rezistenca nga ngjeshja

> 45 N/mm²

Rezistenca nga përkulja

> 8 N/mm²

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

- E bardhë

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg [A]

- Bidon 5 kg [B]

- Kit: 1 Qese 25 kg [A] + 1 Bidon 5 kg [B]

Vetitë

REPAR SM BIC and a plaster end, two-component, thixotropic, rheoplastic, composite , "multipurpose"; based on high-resistance cements, superpozzolanic fillers, hydrodispersed polymeric resins, plasticisers, stabilisers, and anticorrosives, antiallergic additives, selected aggregates, microfibres.

Konsumi

Approximately 2.0 kg/m² of REPAR SM BIC for each millimetre of thickness to be made.

Fushat e përdorimit

Repairs, finishing coats, protective coatings and waterproofing, regularisations planar surface coatings, adhesives etc., on concrete supports, masonry, plaster walls, floors and other surfaces even at low absorption (wall plastic coatings), and in mountain, marine, urban and industrial environments.

Përgatitja e shtresave

Application surfaces should be clean, free of soiling, crumbling and non-adhering parts, dust, etc., conveniently saturated with water until they reach the condition "saturated with dry surface".

Mënyra e përdorimit

Mix the concrete powder (component A) with the polymeric hydrating dispersion (component B), preferably with a mixer at a low number of revolutions, gradually pour the powder into the liquid (in case of manual mixing add the liquid to the powder); continue to mix until a homogeneous lump-free mixture is obtained. The amount of moisturizing dispersion (component B) can vary from 17% to 20% depending on the desired workability. Apply preferably in a single layer to avoid the effects arising from watertightness gained from the product after hardening.

Mënyrat e përdorimit

- Mistri

- Mallë

- Shpatull

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva

- Beton

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

- Parafabrikuara

- Veshje plastike të montuara në mur

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Do not apply in case of direct exposure to sunlight; cure the protection and the prolonged moist hardening of exposed surfaces.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Concrete Repar
  • Syntech Poliurea
  • Grout Power