REPAR PLUG

Super-adhesive rendering for cement or minimally absorbing supports

Kodi: INT.0127

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

Cement mortar by rendering, monocomponent, super-adhesive, based on binders with high resistance, selected aggregates, polymeric promoters of adhesion and specific agents. Specific for the preliminary treatment by "rendering" concrete surfaces, mixed masonry, rocky walls and other not very absorbing surfaces, for subsequent coating with traditional (INTOSANA), dehumidifying (SANATIGH) and/or thermo-insulating (SANAWARME or CALEOSANA) plasters.

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

dosage

Dosage: 4-6 kg/m²

i-pandezshëm

I pandezshëm

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 0.7 mm

pot-life

Pot life: 60 min

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

trashësia-maksimale-e-lejueshme

Trashësia maksimale e lejueshme: 30 mm

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 5 mm

Veçoritë teknike

Moduli elastik

17000 N/mm²

Ngjitja në shtresa

> 2.5 N/mm²

pH

> 12 _

Rezistenca nga ngjeshja

> 40 N/mm²

Rezistenca nga përkulja

> 8 N/mm²

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

Fushat e përdorimit

Gripping rendering for subsequent plasters, both based on cement and hydraulic lime; protective coatings, renovation of works and structures in reinforced concrete.

Përgatitja e shtresave

Application surfaces should be clean, free of soiling, crumbling and non-adhering parts, dust, etc., conveniently saturated with water until they reach the condition "saturated with dry surface".

Mënyra e përdorimit

Pour about 2/3 of the mixing water into the mixer, add REPAR PLUG and the remaining water; continue to mix until a homogeneous lump-free mixture is obtained. The mixing water should be about 16-18% of the weight of the bag. After mixing is completed wait a few minutes before applying the product by "spraying" ("scratch coat" ), by brick trowel and plastering trowel or plastering machine. The scratch coat, applied by "spraying", must provide a corrugated surface to promote the grip of the plaster that must be applied promptly: within 2-3 days.

In the case of successive dehumidifying (SANATIGH) or insulating (SANAWARME or CALEOSANA) plasters, hold the sprayed surface, "open" (non-homogeneous over the entire surface).

Mënyrat e përdorimit

- Mallë

- Makinë suvatimi

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva

- Beton

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

- Parafabrikuara

- Fibroçimento

- Tulla

- Muratura të përziera

- Muratura me gurë

- Faqe shkëmbore

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Do not apply in case of direct exposure to sunlight; cure the protection and the prolonged moist hardening of exposed surfaces.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte alternative

Produkte në vitrinë

  • Protech Balcony
  • Opus Dry
  • Osmocem