READYMESH PS-480

Makrofibër monofilament strukturore për spritz-beton e parafabrikate

Kodi: RDM.0206

Përbërësit: 1

Pamja: Fibra

Makrofibër strukturore poliolefinike përforcuese, me performancë të lartë, me aderim të përmirësuar, me një gjatësi të barabartë me 48 mm, e veçantë për realizimin e sipërfaqeve të vazhdueshme prej betoni, e përdorshme edhe në zëvendësim të armaturës tradicionale prej çeliku (me kërkesë të veçantë mund të përdoret dhe READYMESH PS me një gjatësi të ndryshueshme nga 24 mm në 48 mm). READYMESH PS-480 rrit thithjen e energjisë së ndërtimit në rast prishjeje dhe shkatërrimi, i jep betonit dhe produktit përfundimtar një rezistencë më e madhe ndaj përpjekjeve për tërheqje / përkulje, zvogëlon rrezikun e thyerjes dhe "zhvendosjes" të produktit të betonit në qoshe dhe në skaj. Zvogëlon gjithashtu fenomenin e plasaritjeve së betonit gjatë punimit dhe ul rrezikun e korrozionit të shufrave të armaturës (nëse ka) falë pakësimit të plasaritjeve prej tkurrjes plastike.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Fibra strukturore për beton - Fibre polimerike - Përcaktime, specifikime dhe përshtatshmëri

EN 14889-2:2006 (System 1)

Fibra strukturore për beton - Fibre polimerike - Përcaktime, specifikime dhe përshtatshmëri

Vetitë themelore

diametri

Diametri: 0.69 mm

gjatësia

Gjatësia: 48 mm

i-pandezshëm

I pandezshëm

jetëgjatësi-e-pakufizuar

Jetëgjatësi e pakufizuar

pesha-specifike

Pesha specifike: 0.91 g/cm³

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

Veçoritë teknike

Efektri në konsistencën e betonit (Vebè)

V3 _

Flash-Point

350 °C

Fracture energy

970 J

Lëndë pa aromë

Moduli i Young

10.357 MPa

Numri i filamenteve

62.500 nr/kg

Pika e zbutjes

160 - 170 °C

Rezistenca në tërheqje

502 MPa

Rezistent ndaj ciklit të ngrirjes / shkrirjes në praninë e kripërave / klorideve

Temperatura e vetë-ndezjes

>400 °C

Ngjyrat në dispozicion

- E tejdukshme

Amballazhime dhe përmasa

- Qese e hidrodegradueshme 4 kg

- Kuti: 4 x (Qese e hidrodegradueshme 4 kg)

Konsumi

E ndryshueshme sipas llojit të punës që do të kryhet (eshtra, dysheme, spritz beton), mesatarisht 1 deri në 6 kg për metër kub të konglomeratit të çimentos.

Fushat e përdorimit

E përdorshme aty ku kërkohet një përforcim strukturor difuz dhe tridimensional i përbërjes. Rekomandohet sidomos në aplikimet strukturore dhe në kushtet e ushtrimit të rënduar (subjekt i llogaritjes statike-strukturore). Fushat kryesore të aplikimit, për të përmendur disa, janë betonet e projektuara (spritz-beton, shotcrete, gunite), llaçet masivë, platetë dhe nën-themelet, soletat strukturore, parafabrikimi i mesëm dhe i madh, shtresat në tokë të lagësht, strukturat detare etj.

Mënyra e përdorimit

Në rastin e parafabrikimit ose impianteve për përzierjen e betonit me para-mikser, READYMESH PS-480 mund të shtohet drejtpërdrejt në dhomën e mikserave ose në rripin e transportuesit të agregateve. Shtoni produktin, në dozën e dëshiruar, vetëm pas futjes së agregateve në mikser.
Gjithashtu është e mundur të shtoni drejtëpërdrejt fibrat në kazanin e autobetonierës, pasi ajo të jetë ngarkuar me përbërësit e tjerë të betonit. Në këtë rast, përzieni përbërjen me përzierësin e autobetonierës me shpejtësi të plotë, për të paktën një minutë për çdo m3 të transportuar.
Doza, në varësi të përdorimit, është zakonisht midis 1 deri 6 kg / m³. Doza e rekomanduar për aplikimet më strukturore është 3 kg / m³.
Vetëm për informacion (që do të verifikohet nga provat paraprake):
> dysheme betoni industriale: 2.5 - 5 kg / m³;
> shtresa në tokë të lagët: 1 - 3 kg / m³;
> Elementet e parafabrikuara: 3 - 6 kg / m³.

Mënyrat e përdorimit

- Për tu shtuar në komponentët e tjerë

- Makinë betoni

Shtresat e lejuara

- Beton

- Parafabrikuara

- Nënshtresa çimentoje

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Zëvendësimi i armaturës tradicionale prej çeliku përmes shtimit të fibrave strukturore të certifikuara READYMESH PS-480 mund të bëhet vetëm me miratimin e inxhinierit të ndërtimit të caktuar.
Mos i futni fibrat në autobetonierë para se të ngarkoni të paktën 40% të agregateve!

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Sanageb
  • Floortech Prerit
  • Protech Balcony