READYMESH PF

Makrofibër monofilament strukturore përforcuese për dysheme industriale

Kodi: RDM.0205

Përbërësit: 1

Pamja: Fibra përforcuese

READYMESH PF është një makrofibër strukturore poliolefinike përforcuese, me performancë të lartë, me një gjatësi të barabartë me 54 mm, e veçantë për realizimin e sipërfaqeve të vazhdueshme prej betoni, e përdorshme edhe në zëvendësim të armaturës tradicionale prej çeliku. Përshtatshmëria, gjatësia dhe finitura e sipërfaqes së READYMESH PF është studiuar dhe zhvilluar posaçërisht për aplikimet "e ekspozuara", siç janë për shembull dyshemetë industriale të betonit. READYMESH PF disponohen në dy gjatësi të ndryshme: READYMESH PF-180 = 18 mm; READYMESH PF-540 = 54 mm

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Fibra strukturore për beton - Fibre polimerike - Përcaktime, specifikime dhe përshtatshmëri

EN 14889-2:2006 (System 1)

Fibra strukturore për beton - Fibre polimerike - Përcaktime, specifikime dhe përshtatshmëri

Vetitë themelore

diametri

Diametri: 0.48 mm

pesha-specifike

Pesha specifike: 0.91 g/cm³

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

jetëgjatësi-e-pakufizuar

Jetëgjatësi e pakufizuar

i-pandezshëm

I pandezshëm

Veçoritë teknike

Flash-Point

350 °C

Rezistenca në tërheqje

516.9 MPa

Moduli i Young

5.37 GPa

Temperatura e shkrirjes

160 - 170 °C

Temperatura e vetë-ndezjes

>400 °C

Ngjyrat në dispozicion

- E bardhë

Amballazhime dhe përmasa

- Koli: 42 x (Kuti 10 Kg)

- PF-180 Kuti: 7 x (Qese e hidrodegradueshme 1 kg)

- PF-540 Kuti: 10 x (Qese e hidrodegradueshme 1 kg)

- Qese e hidrodegradueshme 1 kg

- Thes 5 kg

Vetitë

Shtimi i READYMESH PF në përzierje i jep betonit dhe produktit përfundimtar një rezistencë më e madhe ndaj përpjekjeve për tërheqje / përkulje, zvogëlon rrezikun e thyerjes dhe "zhvendosjes" të produktit të betonit në qoshe dhe në skaj, zvogëlon në mënyrë drastike fenomenin e plasaritjeve prej tkurrjes gjatë orëve të para të tharjes së betonit.
Forma e veçantë dhe përbërja, i jep mundësi READYMESH PF të mos ndërhyjë në procesin e shtrimit mekanik të dyshemeve industriale prej betoni, duke arritur kështu një finiturë të mire sipërfaqësore. Për më tepër, përdorimi i READYMESH PF për të zëvendësuar armaturën tradicionale prej çelikut lejon një kursim të konsiderueshëm në shpenzimet materiale dhe në kohën e realizimit (përveçse është më e lehtë, më ekologjike dhe më e sigurt se rrjeti i elektro- salduar).

Konsumi

E ndryshueshme sipas performancës që do të arrihet në dyshemenë industriale që do të ndërtohet (mesatarisht 1 deri 2 kg për secilin metër kub të betonit).

Fushat e përdorimit

Shtrime dyshemesh industrial, edhe në zëvendësim të rrjetit prej çeliku. Parafabrikate. Përforcim i përhapur tre-dimensional me izotropi të lartë të konglomerateve çimentos në përgjithësi.

Mënyra e përdorimit

Shtoni fibrat në përbërjen e çimentos gjatë përzierjes. Përzijini, me mikserin e autobetonierës me shpejtësi të plotë, për të paktën një minutë për çdo m³ konglomerat. Doza, në varësi të përdorimit, është zakonisht midis 1 deri 6 kg / m³.

Mënyrat e përdorimit

- Për tu shtuar në komponentët e tjerë

Shtresat e lejuara

- Beton

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte alternative

Produkte në vitrinë

  • Grout Power
  • Concrete Repar
  • Syntech H.A.G.