PROTECH SIL FIX

Reinforcing fixative anti-dust siloxane primer, in water

Kodi: PRT.0109

Përbërësit: 1

Pamja: I lëngshëm

Reinforcing transparent fixative primer, based on siloxane resin, specific for the preliminary treatment of plaster before applying the siloxane paint PROTECH SIL P or the siloxane putty coat PROTECH SIL, in the renovation of civil and industrial buildings and new buildings.

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

të-përdoret-me-doreza-mbrojtëse

Të përdoret me doreza mbrojtëse

të-përdoret-me-syze-mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse

Veçoritë teknike

Ngurtësimi i plotë

10-12 h

Ngurtësim në prekje

4-6 h

Ngjyrat në dispozicion

- E tejdukshme

Amballazhime dhe përmasa

- Kovë 5 l

- Kovë 20 l

Konsumi

From 0.10 to 0.15 litres of PROTECH SIL FIX for each square metre of surface to be treated, based on the porosity of the support.

Fushat e përdorimit

Preliminary fixative for painting and coating with protective finishes and decorative systems with pigmented siloxanes. PROTECH SIL FIX can be applied on old and new plaster, cement, synthetic- and lime-based, on pre-existing mineral and synthetic paints, etc.

Përgatitja e shtresave

The surfaces of application should be clean, free of any soiling, crumbling and non-adhering parts, or non-absorbent, dust, pre-existing paints, etc.

Mënyra e përdorimit

Apply the product with roller, brush or airless at low pressure, at about 120 g/m².

Mënyrat e përdorimit

- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.

- Brushë

- Rrul

- Spruco

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva

- Beton

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

- Parafabrikuara

- Kartonxhez

- Gipse

- Fibroçimento

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Keep away from open flames and sources of heat; use with protective gloves and goggles.

It is always essential to carry out preliminary tests to check the appropriateness of the product, depending on specific requirements.

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Opus Dry
  • Sanawarme
  • Readymesh