PROTECH FLEX PRIMER

Primer specific for polyurethane sealants

Kodi: PRS.0102

Përbërësit: 1

Pamja: I lëngshëm

Gripping polyurethane primer for the preparation of the joints in concrete, masonry, etc. surfaces for subsequently filling with polyurethane (PROTECH FLEX) and/or epoxy-polyurethane (EG 91) sealants.

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 8 muaj

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

pesha-specifike

Pesha specifike: 1 (± 0.01) kg/dm³

pot-life

Pot life: 60 min

material-i-ndezshëm

Material i ndezshëm

të-përdoret-me-doreza-mbrojtëse

Të përdoret me doreza mbrojtëse

produkt-me-bazë-tretës

Produkt me bazë tretës

Veçoritë teknike

Mbetje e thatë

40 %

Viskoziteti

30 (±5) mPa

Ngjyrat në dispozicion

- Qelibar

Amballazhime dhe përmasa

- Kavanoz 1 kg

Konsumi

Approximately 0.02 kg of PROTECH FLEX PRIMER for every linear metre of joint to be treated.

Fushat e përdorimit

Preliminary reinforcing impregnation of concrete surfaces, forming walls of flooring and roofing joints, prior to sealing it with polyurethane and epoxy-polyurethane sealants.

Përgatitja e shtresave

The application surfaces should be clean, free of incrustations, crumbling and non-adhering parts, dust etc.

Mënyra e përdorimit

Apply PROTECH FLEX PRIMER, using a brush with short bristles, on the walls of the joint to be sealed.

It is appropriate to provide for the insertion in the joint, whatever its nature and the specific foamed polyethylene kerb FILTENE FONDOGIUNTO, of the appropriate size for the joint to be sealed.

Mënyrat e përdorimit

- Brushë

Mjetet e pastrimit

- Diluent Nitro

Shtresat e lejuara

- Suva

- Beton

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

- Parafabrikuara

- Kartonxhez

- Dru

- Sipërfaqet metalike

- Plastikë

- Fibroçimento

- Tulla dhe pllaka

- Nënshtresa çimentoje

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Warning: it is a highly flammable material.

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Pro Seal
  • Readymesh
  • Floortech Prerit