OSMOCEM FLEX MONO

Kodi: OSM.0283

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: < 0.4 mm

pot-life

Pot life: 40 min

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

Veçoritë teknike

> 0.75 mm

Lidhja e aderimit

1.00 N/mm²

Masa vëllimore

1700 kg/m³

Moduli elastik

3500 N/mm²

Përshkueshmëria e avullit të ujit

240 μ

Përthitha kapilare

0.06 kg•h^0.5/m²

Rezistenca në ngjeshje pas 07 ditësh

> 1 N/mm²

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh

> 1.5 N/mm²

Rezistenca në përkulje pas 07 ditësh

> 1.2 N/mm²

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh

> 2.5 N/mm²

Tërheqja deri në këputje

17.2 %

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Mënyrat e përdorimit

- Brushë

- Rrul

- Shpatull

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva

- Beton

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

- Parafabrikuara

- Tulla dhe pllaka

- Nënshtresa çimentoje

- Tulla

- Polistiren

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Osmocem
  • Concrete Repar
  • Pro Seal