GROUT GARDEN

Tapë gome hidroekspansive për ndarësit e tubave të formave PVC

Kodi: GRT.0042

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

CORKSEAL T24 është një pajisje e veçantë hermetike për mbylljen e ndarësve të tubave me diametër 24 mm, e përbërë nga një bërthamë plastike e ngurtë poliamide dhe një kapak i valëzuar në gome hidro-ekspansive. Bërthama e CORKSEAL T24 është e pajisur me tehe të veçanta rrethore që e rrethojnë atë, të cilat sigurojnë një izolim mekanik në presione të larta, në mënyrë që elementi izolues të mos hiqet nga mbajtësja në të cilën është pozicionuar edhe në prani të shtytjes negative. Kapaku hidro-ekspansiv i CORKSEAL T24 ka për qëllim të sigurojë mbylljen hermetike të pjesës së brendshme të ndarësit tubular. Ai instalohet në vrimën e prodhuar nga ndarësi tubular, me një goditje të thjeshtë.

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

i-pandezshëm

I pandezshëm

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 6 mm

pot-life

Pot life: 5-10 min

produkt-me-cilësim-të-shpejtë

Produkt me cilësim të shpejtë

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Vetitë

Pjesa kryesore e CORKSEAL T24 është e pajisur me lamela speciale që e rrethojnë atë dhe që, nëse futen siç duhet në shpërndarës, sigurojnë një pengesë mekanike të presioneve të larta, në mënyrë që elementi i vulosjes të mos hiqet nga vendi në të cilin ai është i pozicionuar edhe në prani të një shtytjeje negative. Kapaku hidroekspansiv i CORKSEAL T24 ka për qëllim të garantojë vulosjen hermetike të pjesës së brendshme të shpërndarësit të tubave.

Konsumi

N° 1 CORKSEAL T24 kapak për secilin spacer të formularëve të siguruar, preferohet në anën ku uji ka shtytje pozitive.

Fushat e përdorimit

Realizim ndërtimesh nëntokësore në beton nëpërmjet kasetave metalike, ku muri është në kontakt të drjtpërdrejtë me shtresa hidroizoluese jashtë vetë muraturës: bodrumeve, tavernave, garazheve nëntokësore, ambjenteve nëntokësore dhe përdhese etj. CORKSEAL T24 është projektuar për shpërndarësit e tubave me diameter të brendshëm prej 24 mm, që zakonisht përdoren në ndërtim.

Mënyra e përdorimit

Pajisja hermetizuese CORKSEAL T24 duhet të përdoret pas heqjes së kasetave metalike, pra vetëm në shpërndarësit tashmë "në punë" dhe të zhytur në beton. Instalimi i pajisjes hermetizuese duhet të kryhet thjesht duke futur tapën me dorë, brenda çdo shpërndarësi bosh, derisa në fund, dhe pastaj të përfundohet futja me anë të një çekiçi të lehtë derisa të shkojë "deri në rrëzë".
Edhe pse CORKSEAL T24 është studiuar dhe testuar për të përballuar presionet deri në rreth 5 bar në shtytje negative (dmth. të vendosura brenda murit), është e këshillueshme që të aplikohet produkti në shtytje pozitive, pra duke e futur atë nga ana e jashtme e murit, pasi të jetë hequr nga kaseta dhe përpara se të kryhet futja brenda.

Është e këshillueshme që produkti të përdoret në kombinim me shpërndarës jo të "preformuar" (të cilat shpesh kanë ndryshime të diametrit në varësi të modelit dhe që mund të ndikojnë në vulosjen hermetike në presione të larta të pajisjes hermetike. Është e këshillueshme që të përdoren shpërndarës që shiten në shufra që priten në varësi të madhësisë direkt në vendin e punës.
Futja e CORKSEAL T24 në shpërndarës që nuk janë vënë në punë (në mungesë të kontaktit me jashtë) mund të shkaktojë prishjen e vetë shpërndarësit.
Në rastet e zgjerimit me ndryshime shumë të mëdha të volumit (> 500%), dhe në mungesë të kushteve ngushtuese mund të shfaqen plasaritje sipërfaqësore; këto fenomene nuk komprometojnë aspak funksionalitetin e pajisjes hermetike dhe mbi të gjitha nuk ndodhin në kushte normale të punës, kur fenomeni i shtrirjes është në kushte të kufizuara përsa i përket volumit që mund të zërë (brenda shpërndarësit).

Mënyrat e përdorimit

- Aplikim manual

- Rrjedhje

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Dokumente bashkëngjitur

Produkte në vitrinë

  • Concrete Repar
  • Protech Balcony
  • Syntech H.A.G.