GROUT 6

Betonçinë e rrjedhshme, reoplastike, strukturore me tërheqje të kontrolluar

Kodi: GRT.0070

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

GROUT 6 është një llaç i rrjedhshëm me veti shumë të larta, me fibra të përforcuara poliproleni, e përdorur për reintegrim strukturor në beton të përforcuar, me veti shumë më të larta të rezistencës mekanike në ngjeshje dhe në përkulje shumë më të lartë se betonçinet normale strukturore.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforcimi i çelikut për ankorim

EN 1504-6

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforcimi i çelikut për ankorim

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 6 mm

përzierja-me-ujë

Përzierja me ujë: 10-12 %

pot-life

Pot life: 60 min

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

trashësia-maksimale-e-lejueshme

Trashësia maksimale e lejueshme: 30 cm

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 1(*) - 4 cm

Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit

≥ 2 N/mm²

Masa vëllimore

2190 kg/m³

Moduli elastik

30000 N/mm²

Ngjitje në beton (prova për prerjen)

> 5 MPa

Përcaktimi i kompaktësisë termike

≥ 2 mPa

Përmbajtja e klururit

< 0.01 %

Përthitha kapilare

0.49 kg•h^0.5/m²

Reagimi ndaj zjarrit

A1 _

Resistenca e vidhosjes së shufrave të çelikut me aderim e përmirësuar

> 30 MPa

Resistenca nga karbonizimi

0.5 mm

Resistenca nga rrëshqitja

50 mm

Rezistenca nga ngjeshja

> 70 N/mm²

Rezistenca nga përkulja

> 8 N/mm²

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Vetitë

Aftësi ANTIKORROZIVE dhe MBROJTËSE TË SHFRAVE E ARMATURËS; pikat më të forta të GROUT 6 janë:
• Miksimi i lidhjeve me një rezistencë të lartë, të kombinuara me silice shumë finë me një aktivitet të lartë pocolanik, i bëjnë llaçet në fund të procesit të ngurtësimit, tepër të papërshkueshëm nga uji;
• pH fortësisht alkalin (> 12) mbron shufrat e armaturës nga rreziku i korrozionit;
• avullimi i papërfillshëm i anidritit karbonik i jep llaçeve të ngurtësuara vetit shumë të larta antikarbonizuese.
Tërësia e këtyre veçorive antikorrozive ndihmon në ruajtjen e shufrave të armaturës gjatë hedhjes së llaçit të rrjedhshëm, duke bërë JO TË NEVOJSHME, gjithnjë që, nga veprimet e pastrimit të metalit të bardhë dhe hedhjes së llaçit, të mos kalojë shumë kohë, me rrezikun e nisjes së proceseve oksiduese. Kështu, në rastet kur parashikohet një kohë e gjatë ekspozimi ndërmjet veprimeve të pastrimit të shufrave dhe hedhjes së llaçit, këshillohet një trajtim me bojakë pasive (REPAR MONOSTEEL o REPAR STEEL), e shtrirë me brushë dhe e lokalizuar vetëm në armaturat prej çeliku.

Konsumi

Përafërsisht 19,50 kg/m² GROUT 6 për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (rreth 1950 kg për metër kub).

Fushat e përdorimit

Përmirësime strukturore, rregullime të përmasave, konsolidime, ankorime me përmasa të larta, punime të mbushjes dhe të blindimit, etj., nëpërmjet hedhjeve të pompuara ose të derdhura në vend. Ndërtimi i nyjeve rrugore strukturore.

Përgatitja e shtresave

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa njollosje, pjesë të shkatërruara dhe të paqëndrueshme, pluhur etj. të ngopura sa duhet me ujë derisa të arrijnë kushtet e “ngopjes së sipërfaqeve të thata".

Mënyra e përdorimit

Fusni në betonierë 2/3 (rreth 2.5 litra për qese) e ujit të përzierjes totale, pastaj shtoni gradualisht produktin dhe ujin e mbetur, duke u përpjekur të arrini një përzierje homogjene të konsistencës së dëshiruar dhe pa toptha.
Për seksionet e larta të ngulitjes është e këshillueshme të shtoni GHIAIETTO 6.10 (shih fletën përkatëse të të dhënave teknike për informacione të mëtejshme).

Mënyrat e përdorimit

- Rrjedhje

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton

- Parafabrikuara

- Muratura të përziera

- Shufra armature të oksiduar

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Duke pasur parasysh autonivelueset e produktit dhe aftësinë e tij autokompakte, këshillohet të bëhet kujdes në fazën e vibrimit. Një shtim më i madh i vibrimit mund ta përkeqësojë pamjen estetike të produktit përfundimtar.
Mos e përdorni pa kufizueset e duhura anësore.
Kujdesuni për mbrojtjen nga lagështia të sipërfaqeve të ekspozuara.
Zbatoni procedura të hedhjes në mënyrë të tillë që të mos ketë boshllëqe dhe shkëputje; derdheni llaçin vetëm në njërën anë të perimetrit të hedhjes me qëllim që të mënjanoni bulëzat e ajrit.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Opus Dry
  • Sanageb
  • Osmocem