GROUT 2

Laç reoplastik, strukturor, jo-tkurrës, për ankorime të sakta

Kodi: GRT.0067

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

GROUT 2 është një llaç i derdhshëm me performancë të lartë, i vetë-niveluar, i përforcuar me fibra me mikrofibra READYMESH PM-060, me qëndrueshmëri të lartë edhe në mjedise korrosive, ngjitje të madhe ndaj betonit dhe çelikut, tkurrje e kompensuar. Agregatët me një madhësi maksimale 2 mm. Ideale për ankorimin e makinerive me hedhje nën pllaka, ankorimin e izolatorëve sizmikë, shufrat e ankorimit, riparimet dhe përforcimet me seksione me trashësi të ulët (2-6 cm) në struktura betoni të përforcuara dhe muratura.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforcimi i çelikut për ankorim

EN 1504-6

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforcimi i çelikut për ankorim

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

Vetitë themelore

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

përzierja-me-ujë

Përzierja me ujë: 14 %

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 2 mm

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 2 cm

pot-life

Pot life: 30 min

trashësia-maksimale-e-lejueshme

Trashësia maksimale e lejueshme: 15 cm

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

Veçoritë teknike

Masa vëllimore

2100 kg/m³

Resistenca nga rrëshqitja

68 mm

Përmbajtja e klururit

< 0.01 %

Moduli elastik

30000 N/mm²

Rezistenca nga ngjeshja

> 75 N/mm²

Resistenca e vidhosjes së shufrave të çelikut me aderim e përmirësuar

> 24 MPa

Përcaktimi i kompaktësisë termike

2.0 N/mm²

Resistenca nga karbonizimi

1 mm

Raporti ujë/lidhëse

0.35 _

Rezistenca nga përkulja

> 10 N/mm²

Rezistencë ndaj vajrave lubrifikues (banjë vaji për 60 ditë në 40°C): JO DEGRADE

Reagimi ndaj zjarrit

A1 _

Lidhja e aderimit

2.32 N/mm²

Përthitha kapilare

0.45 kg•h^0.5/m²

Përshkueshmëria Darcy

10⁻¹⁰ cm/s

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

Amballazhime dhe përmasa

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

- Qese 25 kg

Vetitë

GROUT 2 është vetë-nivelues, i derdhur në mënyrë të përkryer, me një madhësi maksimale të agregatit prej 2 mm, dhe është në gjendje të mbushë plotësisht kavitetet më të përdredhura, normalisht të paarritshme, edhe nëse janë larg nga pika e hedhjes dhe me një boshllëk ajri shumë të ngushtë. Përmbajtja e lartë e mikrosilikut me aktivitetin pozzolanik dhe mungesa e "gjakderdhjes", ndihmojnë në gjenerimin e një ngjitje shumë të fortë në substrat dhe në themel ose hekur përforcues. Karakteristika të tjera janë eliminimi i tkurrjes plastike, kompensimi i tkurrjes higrometrike, qëndrueshmëri e shkëlqyeshme ndaj sulmeve kimike, ciklet e ngrirjes dhe shkrirjes, rezistenca ndaj yndyrnave dhe vajrave.
Kapaciteti i jashtëzakonshëm ANTI-KORROZIV dhe MBROJTS N ON PINRFORCIMET arrihet falë vetive të mëposhtme:
• Miksimi i lidhjeve me një rezistencë të lartë, të kombinuara me silice shumë finë me një aktivitet të lartë pocolanik, i bëjnë llaçet në fund të procesit të ngurtësimit, tepër të papërshkueshëm nga uji;
• pH fortësisht alkalin (> 12) mbron shufrat e armaturës nga rreziku i korrozionit;
• avullimi i papërfillshëm i anidritit karbonik i jep llaçeve të ngurtësuara vetit shumë të larta antikarbonizuese.
Tërësia e këtyre veçorive antikorrozive ndihmon në ruajtjen e shufrave të armaturës gjatë hedhjes së llaçit të rrjedhshëm, duke bërë JO TË NEVOJSHME, gjithnjë që, nga veprimet e pastrimit të metalit të bardhë dhe hedhjes së llaçit, të mos kalojë shumë kohë, me rrezikun e nisjes së proceseve oksiduese. Kështu, në rastet kur parashikohet një kohë e gjatë ekspozimi ndërmjet veprimeve të pastrimit të shufrave dhe hedhjes së llaçit, këshillohet një trajtim me bojakë pasive (REPAR MONOSTEEL o REPAR STEEL), e shtrirë me brushë dhe e lokalizuar vetëm në armaturat prej çeliku.
Për ndërtimin e nyjeve rrugore, në veprat me trafik të lartë automjetesh mund të shtohet GROUT 2 me 25 kg / m³ (300 g / 25 kg qese) të fibrave çeliku READYMESH MM-150 dhe 1 kg / m³ (10 g / qese) e fibrave polipropilene READYMESH PM-060.

Konsumi

Përafërsisht 19 kg/m² GROUT 2 për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (rreth 1900 kg për metër kub).

Fushat e përdorimit

Ankorime të sakta të makinerive: presa, turbina, ushqyes, mulli, alternatorë, vinça urë, struktura metalike, binarë etj. Regullime strukturore, restaurime, mbushje dhe blindura, përmes injektimit apo hedhjes në forma. Realizimin e ngulimeve lidhëse nëpërmjet rrjetave të çelikut me diametër dhe thellësi në përputhje me specifikimet e projektimit, përmes derdhjes në kubikët e përgatitura për këtë qëllim.
Ndërtimi i nyjeve rrugore strukturore.

Përgatitja e shtresave

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa njollosje, pjesë të shkatërruara dhe të paqëndrueshme, pluhur etj. të ngopura sa duhet me ujë derisa të arrijnë kushtet e “ngopjes së sipërfaqeve të thata". Për të përftuar vlerat maksimale të ngjitjes me nënshtresën është gjithmonë i nevojshëm një ashpërsim adekuat i sipërfaqeve me skarifim, spërkatje etj. Vlerat optimale përftohen me hidroskarifikim me presion të lartë. Zhveshni hekurat që i nënshtrohen oksidimit shkatërrues ose të oksiduar thellë, duke hequr ndryshkun e hekurave të ekspozuar (me rërë ose furça gërryese).

Mënyra e përdorimit

Fusni në betonierë 2/3 (rreth 2.5 litra për qese) e ujit të përzierjes totale, pastaj shtoni gradualisht produktin dhe ujin e mbetur, duke u përpjekur të arrini një përzierje homogjene të konsistencës së dëshiruar dhe pa toptha.
Për seksionet e larta të ngulitjes është e këshillueshme të shtoni GHIAIETTO 6.10 (shih fletën përkatëse të të dhënave teknike për informacione të mëtejshme).

Mënyrat e përdorimit

- Rrjedhje

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton

- Muratura të përziera

- Parafabrikuara

- Shufra armature të oksiduar

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Duke pasur parasysh autonivelueset e produktit dhe aftësinë e tij autokompakte, këshillohet të bëhet kujdes në fazën e vibrimit. Një shtim më i madh i vibrimit mund ta përkeqësojë pamjen estetike të produktit përfundimtar.
Mos e përdorni pa kufizueset e duhura anësore.
Kujdesuni për mbrojtjen nga lagështia të sipërfaqeve të ekspozuara.
Zbatoni procedura të hedhjes në mënyrë të tillë që të mos ketë boshllëqe dhe shkëputje; derdheni llaçin vetëm në njërën anë të perimetrit të hedhjes me qëllim që të mënjanoni bulëzat e ajrit.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Grout Power
  • Opus Dry
  • Osmocem