FLUID CABLE

Aditiv pluhur për përgatitjen e llaçëve të hollë për injektim fluid

Kodi: ADX.0057

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

FLUID CABLE është një produkt pluhur që shtohet në çimento gjatë përgatitjes, pas përzierjes me një përmbajtje shumë të ulët të ujit, lëngjeve dhe injeksioneve të injektimit, pa rrjedhje uji (derdhje) dhe pa tkurrje. Llaçët e hollë të çimentos të përgatitura duke shtuar aditivin FLUID CABLE, ofrojnë rrëshqitshmëri të lartë, rritje të rezistencës mekanike, mbrojtje ndaj "gërryrjes së stresit", ngjitje të jashtëzakonshme ndaj hekurit, duke qenë kështu ideale për mbushjen e mbështjellësve të kabllove që i nënshtrohen presionit dhe për konsolidimin strukturor të tokës, betoneve dhe mureve të zbrazura, të shkëputura ose të paqëndrueshme, me injektim me presion të ulët. Produkti nuk përmban kloride dhe shtresa metalike.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Aditivë të llaçit për injeksion për kabllot prestresuese

EN 934-4

Aditivë të llaçit për injeksion për kabllot prestresuese

Vetitë themelore

i-pandezshëm

I pandezshëm

produkt-në-dukje

Produkt në dukje

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: + 5 / + 35 °C

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

Veçoritë teknike

Koni me lëng pas përzierjes 0'

≤ 24 s

Raporti ujë/lidhëse

<0.4 _

Djersë

< 1.5 %

Koni me lëng pas 30'

≤ 28 s

Variacioni i volumit me metodën e cilindrit

0 < V ≤ 0.1 %

Masa vëllimore

≥ 2000 g/l

Aderimi në çelik

10-20 N/mm²

Ngjyrat në dispozicion

- E bardhë

Amballazhime dhe përmasa

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

- Qese 25 kg

Vetitë

Veprimi fiziko kimik i FLUID CABLE ofron performanca që nuk mund të arrihen me përzierjet tradicionale. Nga pikëpamja kimike dhe fiziko mekanike ofrohen avantazhet e mëposhtme:
• Rrjedhshmëri e madhe me ulje të raportit ujë/çimento.
• Ruajtje e ujit dhe stabilizim i përzierjes në mënyrë që eliminon rrjedhjet, segregacionin dhe lejon kohezion të lartë.
• Kompensim i tkurrjes me një zgjerim të induktuar në intervalin nga 250 deri në 400 mikron/metër; mungesë e çarjes në vëllimin e mbushjes; mbushje e përsosur strukturore e ndërprerjeve.
• Ruajtje e përforcimit në mjedise agresive dhe rritje e aderimit në çelik.
• Zgjatje e kohës së punueshmërisë.
• Rritje e fuqisë mekanike në krahasim me atë të çimentos fillestare; vlerat e forcës mekanike natyrisht do të varen nga reaktiviteti dhe lloji i çimentos së përdorur.

FLUID CABLE përmbush kërkesat e përcaktuara në standardin EN 934-4, prospekti T2 dhe mban markën CE në lidhje me aditivët për llaç për kabllot e parangjeshjes.
Vlerat e fituara, në përputhje me UNI EN 934-4, me çimento të tipit CEM I, klasa e rezistencës 42.5, në përputhje me EN 197/1 janë në “specifikimet teknike”.
Rezistenca indikative mekanike duke shtuar 6% të FLUID CABLE në çimento të ndryshme Portland:
o PTL 52.5: vlerat => në 25 N/mm2për 24 orë dhe në >= 65 N/mm2pas 28 ditëve;
o PTL 42.5: vlerat => në 20 N / mm 2për 24 orë dhe në > = 50 N/mm2 pas 28 ditëve.
o PTL 32.5: vlerat => në 15 N / mm 2për 24 orë dhe në >= 40 N / mm 2për 28 ditë.
Koha e presimit është më e gjatë se vlerat e vendosjes normale të çimentos të përdorur, por natyrisht ajo kushtëzohet nga lloji i çimentos dhe nga kushtet e ndryshme klimatike e mjedisore. Në përgjithësi mund të thuhet se koha e presimit është rreth 20% -25% më e gjatë se kohëzgjatja për çimentot e përdorura.

Konsumi

Shtoni 4 deri në 6 kg FLUID për çdo 100 kg lidhës hidraulik.

Fushat e përdorimit

Me përzierjen e 4 deri në 6 kg të aditivit FLUID CABLE me 100 kg lidhës hidraulik, përfitohet llaç i hollë i përdorshëm në fushat e mëposhtme të përdorimit.
• Mbushja e mbështjelljeve kabllore nën efektin post-tension dhe të mbështjelljes ose kavitetit për shufrat e ankorimit.
• Përhapja dhe konsolidimi i konglomerateve poroze ose jokoherente.
• Vulosja ose konsolidimi i konglomerateve të zhavorrit ose çimentos.
• Vulosja e çarjeve në konglomeratet e çimentos, në muratura, në shkëmbinj.
• Injeksione masive të konsolidimit në strukturat e muraturave.

Mënyra e përdorimit

Shtoni FLUID CABLE direkt në mikser, në një shkallë prej rreth 4% -6%, në raport me lidhësin e përzierjes (4-6 kg produkt për 100 kg lidhës hidraulik). Doza e ujit për përzierje duhet të zvogëlohet në mënyrë drastike në krahasim me atë të përdorur për llaçët klasikë lidhur me raportin ujë-çimento: vlerat e përdorimti të saktë për një qëndrueshmëri të injektueshme, janë midis 30% dhe 38% në peshë në lidhje me lidhësin hidraulik, duke pasur parasysh rregullin se sa më shumë të rritet pastërtia e çimentos, aq më shumë rritet kërkesa për ujë.
Sekuenca e ngarkimit në mikser, e mbajtur në lëvizje të vazhdueshme, është si në vijim (në kllapa doza indikative e çdo përbërësi për të përfituar rreth 70 litra llaç të hollë për injektim):
• Ujë (25 litra)
• FLUID CABLE (6 kg)
• Lidhës hidraulik (100 kg)
• Gradualisht ujin e mbetur.
Shtoni ujin rreptësisht të domosdoshëm dhe vazhdoni me përzierjen deri në marrjen e një përzierje homogjene pa lëngje, homogjene, e injektueshme pa rrjedhje sipërfaqësore.
Përdorni përzierës mekanik efektiv dhe përzieni për jo më pak se 5-6 minuta. Koha e përzierjes mund të reduktohet në 2-3 minuta nëse përdoren përzierës turbo ose miksera me shpejtësi të lartë.
Temperatura e punës nga +5 °C në +35 °C. Në temperatura afër kufirit të poshtëm të përdorimit, përzieni me ujë të nxehtë (40 °C).
Në operacionet e konsolidimit është gjithmonë e këshillueshme që të mbushen kavitetet ose konglomeratët me ujë (të kryhen disa orë para se të injektohen llaçët, duke shmangur ujin e tepërt në sipërfaqe) për të parandaluar thithjen e substrateve nga uji që varfëron përzierjen para forcimit të saj.
Shmangni përdorimin e ujit me kripëra ose me përmbajtje kloruri. Ruani qeset duke shmangur mjediset me lagështi; PRODUKTI DËMTOHET NAG LAGËSHTIA. Produkti ka një reaksion bazë: përfton të njëjtat masa paraprake të përdorura për çimenton dhe gipsieve (doreza, syze dhe veshje mbrojtëse për të shmangur kontaktin me pluhurin alkalik që mund të shkaktojë irritim).
Mos përdorni përmbajtjen e qeseve të hapura nëse vini re aglomerimin e pluhurit.

Mënyrat e përdorimit

- Injeksion

- Për tu shtuar në komponentët e tjerë

- Pompë

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton

- Muratura me gurë

- Muratura të përziera

- Tulla

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Kontrolloni përshtatshmërinë e produktit sipas nevojave specifike duke kryer teste paraprake të përshtatshme.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Sanawarme
  • Osmocem
  • Grout Power