FLOOR VULKAN

Pluhur çimentoje përforcues me performancë të lartë me agregate bazaltike

Kodi: FLR.0055

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

Përzierje minerale e premiksuar me ngurtësim e bazuar në bazalt, korundum, kuarc të pastërtisë së lartë, reaktivë superpozolanikë (mikrosilikate të trasha) dhe lidhës hidraulikë, për forca të përforcime sipërfaqësore, pluhurosje ose pastë, të dyshemeve të betonit industrial.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements

EN 13813

Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

EN 13813

C70 F7

EN 13813

Vetitë themelore

i-pandezshëm

I pandezshëm

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 2 mm

pesha-specifike

Pesha specifike: 2000 kg/m³

pot-life

Pot life: >45 min

produkt-në-dukje

Produkt në dukje

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +30 °C

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 2 mm

Veçoritë teknike

Moduli elastik

35000 MPa

Ngjitja në shtresa

2.8 N/mm²

Përmbajtja e klururit

0.008 %

pH

> 12.5 _

Resistenca nga karbonizimi

dk < cls rif. _

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh

> 70 N/mm²

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh

9.5 N/mm²

Rezistenca rrëshqitëse i lagësht

< 40 _

Rezistencë e thatë e lëkundjeve

< 70 _

Testi i rënies së një mase me diametër të kokës sferike 20 mm dhe një masë totale prej 1000 gram

1700 mm

Thermal compatibility

2.4 MPa

Wear resistance

≤ 90 (AR1) μ

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

- Antracit i zi

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Vetitë

Në dyshemetë prej betoni, edhe nëse mbulohen me pluhurat tradicionale të forcimit, "pluhuri" është rezultat i konsumit dhe veshin pasues të komponentëve të mprehta të ngjitësit të ngurtësuar të çimentos: sidomos hidroksid kalciumi, i quajtur edhe kripë e lirë Ca(OH)₂, me paqëndrueshmëri të dukshme nga pikëpamja kimike, relativisht i tretshëm dhe thelbësisht "i ndotur". FLOOR VULKAN përbëhet nga agregatë mineralë "të forta" (bazal, kuarc dhe korund) të lidhura me çimento të modifikuara në mënyrë të përshtatshme me mikrosilikate (MICROSIL 90), të cilat përmes reaksionit superpozolanik (transformimi i gëlqeres lëshuar nga hidroliza gjatë hidratimit, kalciumi hidrat i qëndrueshëm, i pazgjidhshëm dhe rezistent), japin sipërfaqen e dyshemesë së blinduar me FLOOR VULKAN performancë shumë të lartë mekanike dhe qëndrueshmëri të përgjithshme. FLOOR VULKAN përdor tiparet mineralogjikë të materialeve më të vështira në shkallën Mohs. Ai përbëhet nga kuarc i pastër dhe i zgjedhur (më rezistent se kuarci që përdoret normalisht në ndërtim, shkalla Mohs = 7), korundi (me fortësi në shkallën Mohs = 9) dhe fortësi e lartë Bazaltit (shkëmb me fortësi efuzive shumë të lartë, = 7-8), të cilat përbëjnë shumicën e agregatëve që gjenden në përzierje.

• Rezistenca e goditjes, UNI EN 13036-4 (PTV): e thatë <75, e lagur <40
• Rezistenca e veshjes, BCA UNI EN 13892-4: <= 90 μ (kategoria AR1)
• Testi i rënies së një mase me diametër të kokës sferike 20 mm dhe një masë totale prej 1000 gr, UNI EN ISO 6272: lartësia e rënies 1600 mm INTEGRO-PASS, lartësia e rënies 1700 mm INTEGRO-PASS.
Parametrat teknikë të përshkruar më sipër mundësojnë plotësimin e standardit 13813 (Materiale për shtresat _ Tiparet dhe kërkesat) dhe mbi të gjitha standardin e rreptë 1504/3 (Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Pjesa 3: Riparimi strukturor). Lutemi mbani parasysh se kategoria lidhur me rregulloren 1504/3 të FLOOR VULKAN është ajo e llaçit strukturor R4, me kritere relative të rezistencës ndaj karbonizimit dhe lidhjes së aderimit pas cikleve termike. Përmbushja e parametrave strukturorë të standardit 1504/3 është me rëndësi thelbësore kur pluhuri krijohet në mjedise të ekspozimit që janë të ashpra nga pikëpamja kimike (karbonizimi, sulmet kimike), nga këndvështrimi mekanik (dysheme të cilat i nënshtrohen ngarkesave statike dhe streseve dinamike) ) ose kur pluhuri kryhet në dysheme të betonit të përforcuar me fibër (posaçërisht në prani të përforcimit të fibrave metalike). Prodhuar në përputhje me standardin ACI 201 - 2R 77 - Udhëzues për betonin e qëndrueshëm: Seksioni 3,4,6 "Rekomandimet për përfitimin e sipërfaqes rezistente ndaj gërryerjes".

Konsumi

Përdorimet standarde janë:
- pastrimi i përzierjes së thatë në sipërfaqe të betonit të freskët: 1 kg/m²
- aplikime të materialeve të trashë, si llaç në sipërfaqe prej betoni (i freskët mbi material të freskët): 15-20 kg/m²
- aplikimi, pas vendosjes së urës lidhëse (SYNTECH RGS), në sipërfaqet e ngurtësuara të betonit (p.sh. platformat e peshqve): 20-30 kg/m²

Fushat e përdorimit

Shtresat e veshjes dhe kundra pluhurit në sipërfaqe betoni që i janë nënshtruar presionit të lartë të gërryerjes: dysheme insdustriale, siërfaqe rrugore, aeroportesh, kanalizime, kanale shkarkimi, si për shembull:
• dysheme në ambiente industriale (të industrisë të mekanikës së metaleve);
• dysheme në zonat për ruajtjen dhe transportin e mallrave (magazina logjistike, depo, transportues);
• dysheme të porteve dhe hangarëve të aeroporteve;
• dysheme në ambiente tregtare (qendra tregtare, supermarkete, dyqane, ekspozita);
• platforma të ngarkim/shkarkimit
• shkallët rrëshqitëse dhe parkimet, si dhe kutitë për ruajtje në ambiednte të brendshme dhe të jashtme.

Mënyra e përdorimit

FLOOR VULKAN është një produkt i përgatitur në qese me përmbajtje prej 25 kg, i gatshëm për përdorim sipas metodave tradicionale (në formë pudre ose "paste"). Përdorimi në sipërfaqe në formë pudre duhet të kryhet në beton të freskët para fillimit të vendosjes dhe mund të kryhet në mënyrë manuale ose mekanike.

Mënyrat e përdorimit

- Aplikim manual

- Mallë

- Mallë mekanike me helikë

Shtresat e lejuara

- Beton

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

FLOOR VULKAN përmban çimento që në kontakt me djersën shkakton një reaksion alkalik dhe reaksione alergjike në subjekte me tendenca të tilla. Lutemi të mbahet parasysh se përdoruesi duhet të lexojë versionin e fundit të Skedës së sigurisë të produktit, që përmban të dhëna kimiko fizike dhe toksikologjike, fazat e rrezikut dhe informacione të tjera për të qenë në gjendje të transportojë, të përdorë dhe të shkatërrojnë produktin dhe paketimin e tij sigurisë.
Të dhënat teknike dhe të dhënat e performancës të raportuara në këtë dokument janë rezultat i testeve laboratorike të kryera në një mjedis të kushtëzuar, dhe si të tilla ato mund të ndryshohen në mënyrë domethënëse nga kushtet operative dhe ato të instalimit. Nevojitet kryerja e testeve paraprake në kushtet aktualë të përdorimit. Megjithatë mbani mend të mos derdhni produktin dhe amballazhin e tij në natyrë. Kujdesuni për stazhionimin e lëngësht dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të ekspozuara.

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Syntech H.A.G.
  • Opus Dry
  • Sanageb