FILTENE FONDOGIUNTO 10

Kordon shkume polietileni për mbushjen e lidhjeve me diameter 10 mm

Kodi: PRS.0046

Përbërësit: 1

Pamja: Rrotull

Kordon shkume polietileni me pore të mbyllura, e ngjeshur, për t’i dhënë përmasat e duhura thellësisë së nyjeve të shpërndarjes (krijimi i "faqes së tretë" ose fundi i nyjes) para se të mbushen me mbyllës polimerikë PROTECH FLEX, PROTECH SIGILFLEX MONO o EG 91. E disponueshme në profile me seksione rrethore me diameter të ndryshëm që përshten me nyje të çfarëdo forme dhe përmase.

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

i-pandezshëm

I pandezshëm

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

jetëgjatësi-e-pakufizuar

Jetëgjatësi e pakufizuar

diametri

Diametri: 10 mm

Ngjyrat në dispozicion

- Gri e errët

Amballazhime dhe përmasa

- Rrotull 25 m

Vetitë

I përshtatshëm për çdo lloj bashkimi midis elementeve të parafabrikuara, mbushëseve, trupave të strukturave të ndryshme, ndarjeve, dyerve dhe kornizave të dritareve, dyshemeve. Futja e një materiali mbushës "bazë lidhëse" ka shumë funksione si në nyjet statike ashtu dhe në ato të zgjerimit: t’i japë nyjes përmasat e duhura, në formën dhe në madhësitë më të përshtatshme me vetitë e ngjitësit që do të përdoret, duke pakësuar shtysat e brendshme të vetë ngjitësit dhe në ngjitjen në mure; duke favorizuar gjatë mbushjes së nyjes, kontaktin e ngjitësit me muret anësore; reduktimin e konsumit të ngjitësit.
Shitet në seksione rrethore me diametër të barabartë me: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm. Seksionet 10, 15 dhe 30 mm janë të gatshme për t’u dorëzuar menjëherë, ndërsa madhësi e tjera ofrohen vetëm me kërkesë.

Konsumi

N° 1 metër e FILTENE FONDOGIUNTO 10 për secilin metër linear të bashkimit.

Fushat e përdorimit

Mbushje e "bazës lidhëse" për çafrëdolloj bashkimi midis elementeve të parafabrikuara, mbushëseve, trupave të strukturave të ndryshme, ndarjeve, dyerve dhe kornizave të dritareve, dyshemeve.

Mënyra e përdorimit

Diametri i FILTENE FONDOGIUNTO duhet të jetë rreth 25% më e madhe se gjerësia e nyjes për të lejuar një pozicionim të qëndrueshëm të profilit dhe për të krijuar një rezistencë të mjaftueshme ndaj presionit të ushtruar nga ngjitësi gjatë nxjerrjes.
Shtyni me një vegël me majë të rrumbullakët (pa maja të mprehta dhe prerëse), që e kalon gjerësinë e nyjes, FILTENE FONDOGIUNTO, deri në thellësinë e dëshiruar dhe në mënyrë të tillë sa të lërë në sipërfaqe një vend të thellë aq sa duhet për ngjitësin që do të vihet më pas. Normalisht thellësia e ngjitësit duhet të jetë përafërisht sa gjysma e gjerësisë së nyjes.
Shkuma e polietilenit nuk ndikohet nga tretësit që përmbahen në prajmer, por është praktikë e mirë që të mos aplikoni promotorin e ngjitjes PROTECH FLEX PRIMER në FILTENE FONDOGIUNTO, në mënyrë që të mos ndryshohen vetitë e anti-ngjitjes. Pra FILTENE mund të vendoset kështu në nyje pas aplikimit të prajmerit, kur arrihet "koha pa pluhur".
Është mirë që thellësia e ngjitjes (e rregullueshme sipas pozicionimit të FILTENE FONDOGIUNTO) tëmos e kalojë gjerësinë e vetë nyjes.

Mënyrat e përdorimit

- Aplikim manual

Shtresat e lejuara

- Beton

- Parafabrikuara

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Protech Balcony
  • Sanawarme
  • Syntech Poliurea