CORKSEAL

Priza gome hidro-ekspansive për ndarësit e tubave në formë PVC

Kodi: PRS.0028

Përbërësit: 1

Pamja: Tapë plastike

CORKSEAL janë pajisje të veçanta hermetike për mbylljen e ndarësve të tubave, e përbërë nga një bërthamë plastike e ngurtë poliamide dhe një kapak i valëzuar në gome hidro-ekspansive. Kapaku hidro-ekspansiv i CORKSEAL ka për qëllim të sigurojë mbylljen hermetike të pjesës së brendshme të ndarësit tubular. Ai instalohet në vrimën e prodhuar nga ndarësi tubular, me një goditje të thjeshtë. Kapakët CORKSEAL janë në dispozicion në madhësi të ndryshme diametri: CORKSEAL T21 = 21 mm; CORKSEAL T24 = 24 mm; CORKSEAL T26 = 26 mm; CORKSEAL T32 = 32 mm; CORKSEAL T34 = 34 mm.

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

i-pandezshëm

I pandezshëm

i-përputhshëm-në-kontakt-me-ujin

I përputhshëm në kontakt me ujin

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 24 muaj

produkt-hidroekspansiv

Produkt hidroekspansiv: +200 / +900 %

Veçoritë teknike

Lëndë jo helmuese

Lëndë pa aromë

Material alkalino-rezistent

Ngjyrat në dispozicion

- Blue

Amballazhime dhe përmasa

- CORKSEAL T21: 1 x (Thes 100 copë)

- CORKSEAL T24: 1 x (Thes 100 copë)

- CORKSEAL T26: 1 x (Thes 100 copë)

- CORKSEAL T32: 1 x (Thes 100 copë)

- CORKSEAL T34: 1 x (Thes 100 copë)

Vetitë

Pjesa kryesore e CORKSEAL është e pajisur me lamela speciale që e rrethojnë atë dhe që, nëse futen siç duhet në shpërndarës, sigurojnë një pengesë mekanike të presioneve të larta, në mënyrë që elementi i vulosjes të mos hiqet nga vendi në të cilin ai është i pozicionuar edhe në prani të një shtytjeje negative. Kapaku hidroekspansiv i CORKSEAL ka për qëllim të garantojë vulosjen hermetike të pjesës së brendshme të shpërndarësit të tubave.

Konsumi

N° 1 CORKSEAL kapak për secilin spacer të formularëve të siguruar, preferohet në anën ku uji ka shtytje pozitive.

Fushat e përdorimit

Realizim ndërtimesh nëntokësore në beton nëpërmjet kasetave metalike, ku muri është në kontakt të drjtpërdrejtë me shtresa hidroizoluese jashtë vetë muraturës: bodrumeve, tavernave, garazheve nëntokësore, ambjenteve nëntokësore dhe përdhese etj.

Përgatitja e shtresave

Betoni, Shpërndarës i kasetave të tubave prej PVC

Mënyra e përdorimit

Pajisja hermetizuese CORKSEAL duhet të përdoret pas heqjes së kasetave metalike, pra vetëm në shpërndarësit tashmë "në punë" dhe të zhytur në beton. Instalimi i pajisjes hermetizuese duhet të kryhet thjesht duke futur tapën me dorë, brenda çdo shpërndarësi bosh, derisa në fund, dhe pastaj të përfundohet futja me anë të një çekiçi të lehtë derisa të shkojë "deri në rrëzë".
Edhe pse CORKSEAL është studiuar dhe testuar për të përballuar presionet deri në rreth 5 bar në shtytje negative (dmth. të vendosura brenda murit), është e këshillueshme që të aplikohet produkti në shtytje pozitive, pra duke e futur atë nga ana e jashtme e murit, pasi të jetë hequr nga kaseta dhe përpara se të kryhet futja brenda.

Është e këshillueshme që produkti të përdoret në kombinim me shpërndarës jo të "preformuar" (të cilat shpesh kanë ndryshime të diametrit në varësi të modelit dhe që mund të ndikojnë në vulosjen hermetike në presione të larta të pajisjes hermetike. Është e këshillueshme që të përdoren shpërndarës që shiten në shufra që priten në varësi të madhësisë direkt në vendin e punës.
Futja e CORKSEAL në shpërndarës që nuk janë vënë në punë (në mungesë të kontaktit me jashtë) mund të shkaktojë prishjen e vetë shpërndarësit.
Në rastet e zgjerimit me ndryshime shumë të mëdha të volumit (> 500%), dhe në mungesë të kushteve ngushtuese mund të shfaqen plasaritje sipërfaqësore; këto fenomene nuk komprometojnë aspak funksionalitetin e pajisjes hermetike dhe mbi të gjitha nuk ndodhin në kushte normale të punës, kur fenomeni i shtrirjes është në kushte të kufizuara përsa i përket volumit që mund të zërë (brenda shpërndarësit).

Mënyrat e përdorimit

- Çekiç

Shtresat e lejuara

- Beton

- Shpërndarës i kasetave të tubave prej PVC

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Opus Dry
  • Concrete Repar
  • Syntech H.A.G.