CLAYSEAL 25.20

Ujë-bllokuese me bazë bentoniti të natriumit dhe gomë hidroekspansive

Kodi: PRS.0014

Përbërësit: 1

Pamja: Bordurë

Lidhje hidroizoluese për ndalimin e ujit, e parapërgatitur, për nyje ndërtimi me mbyllje hermetike në struktura, muratura dhe themele, e realizuar me një përzierje të bentonitit të natriumit, zgjerimit të gomës dhe polimereve të veçantë agregues ("hidrokarbur"). CLAYSEAL 25.20 ka një seksion drejtkëndor prej 25x20 mm, e paketuara në rrotulla prej 5 m secili.

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Produkti i linjës Sanageb, linja e produkteve të Azichem Srl e dedikuar që nga viti 1994 për produktet e dedikuara për ndërtimet e ndërtesat ekologjike (green building), për restaurimin ekologjik, izolimin termik dhe kursim të energjisë.

Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produkti i linjës Sanageb, linja e produkteve të Azichem Srl e dedikuar që nga viti 1994 për produktet e dedikuara për ndërtimet e ndërtesat ekologjike (green building), për restaurimin ekologjik, izolimin termik dhe kursim të energjisë.

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

pesha-specifike

Pesha specifike: 1.4-1.5 kg/dm³

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: -15 / +50 °C

produkt-hidroekspansiv

Produkt hidroekspansiv: +350 %

Veçoritë teknike

Rezistenca nga zjarrit

B 2 _

Zgjerim deri në 7 gg me pH 12,33

110 %

Tërheqja deri në këputje

60 %

Përmbajtja e betonitit të natriumit

> 60 %

Lëndë pa aromë

Pesha tërësore

0.67 kg/m

Zgjerimi deri në 7 gg me pH 7

250 %

Ngjyrat në dispozicion

- E zezë

Amballazhime dhe përmasa

- Kuti: 6 x (Rrotull 5 m)

- Koli: 48 x (Kuti 21 Kg)

Vetitë

CLAYSEAL 25.20 është një ujë-bllokues prej betoniti të natriumit që përdoret shumë thjeshtë dhe me aplikohet me shumë lehtësi; nuk kërkon përgatitje të veçanta të shtresave mbështetëse, kallëpe të parapërgatitura etj. Fiksohet lehtësisht përmes gozhdimit apo ngjitjes (me ngjitësin e posaçëm PROSEAL FIX) dhe nuk kërkon masa të veçanta mbrojtëse. Në kontakt me ujin, e zgjeron volumin e vet nëpërmjet formimit të një sistemi kolaidal të qëndrueshëm që garanton mbylljen e përhershme të lidhjes; zgjerimi fillestar vonohet përmes veshjes së vonuar në krahasim me kontaktin e parë me ujin, në mënyrë që të lejojë mungesën e deformimeve në fazën fillestare të forcimit të betonit të freskët.

Konsumi

1.1 m/m: Përdorni 1 metër të CLAYSEAL 25.20 për çdo matës linear, duke qenë të kujdesshëm për të vendosur 5-10 cm të produktit përkrah fundit / fillimit të rrotullit për të garantuar qëndrueshmërinë e përhershme të ujit në sistem.

Fushat e përdorimit

Realizim nyjesh të forta (jo zgjeruese) dhe lidhjesh me një qëndresë të sigurtë dhe të përhershme hidraulike.

Përgatitja e shtresave

Nëse parashikohet shtrimi i bordurës së bentonimit nëpërmjet gozhdimit, përgatiteni dyshemenë ku do të vendoset që të jetë sa më e sheshtë dhe më e lëmuar që të jetë e mundur, duke ngjeshur çrregullimet e mundshme me REPAR TIX. Në do rast, hiqni me shumë kujdes pjesët e copëtuara, të papërshtatshme, me pluhur.

Mënyra e përdorimit

Përhapni me dorë ujë-bllokuesin prej betoniti të natriumit CLAYSEAL 25.20 në pozicionin e parashikuar.
Fiksimi bëhet përmes gozhdimit: një gozhdë çeliku dhe një rondelë çdo 20-25 cm afërsisht. Bllokimi i nyjeve mes bordurave të ujë-bllokuesit sigurohet thjesht nga afrimi me të paktën 10 cm dhe jo nga mbivendosja e skajeve.
Për situata aplikimi veçanërisht të ndërlikuara, është në dispozicion rrjeta e veçantë në fije çeliku BENTONET, me thurje katrore prej 13x13 mm, me profile prej 1 metri secili.

Mënyrat e përdorimit

- Çekiç

- Aplikim manual

Shtresat e lejuara

- Beton

- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera

- Parafabrikuara

- Faqe shkëmbore

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Pozicionimi duhet të garantojë një mbulim prej 10-12 cm nga betoni në mënyrë që të përmbajë veprimin e zgjerimit që krijohet nga hidratimi. Në të njëjtën mënyrë, shpërndarësit e kasetave duhet të jenë të pozicionuar në mënyrë të tillë që të ruajnë një distancë minimale prej 8 cm nga vetë bordura prej bentoniti.
Megjithëse produkti ka një zgjerim të vonuar prej 48h, përdorimi i tij nuk rekomandohet në rastet e stuhive të parakohshme ose kur lagështia është e tepërt (apo në prani të pellgjeve).
Në rastin e ujërave nëntokësore me përmbajtje të lartë të kripës ose për të ndaluar ujin e kulluar dhe ujërave të ndotura, kryeni teste të zgjerimit paraprak ose kërkojnë ujë-bllokues specifikë CLAYSEAL 25.20 SW.

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Readymesh
  • Osmocem
  • Syntech H.A.G.