BARRIER BAG

Polyethylene bag for slow diffusion chemical barriers

Kodi: CSX.0143

Përbërësit: 1

Pamja: Plastic bag

Graduated polyethylene bag, to be fixed by nailing to a suitable wooden or masonry stand, necessary for the chemical barriers against the capillary rising damp with the slow diffusion method.

Linee di appartenenza

Vetitë themelore

jetëgjatësi-e-pakufizuar

Jetëgjatësi e pakufizuar

Veçoritë teknike

Lëndë jo helmuese

Lëndë pa aromë

Ngjyrat në dispozicion

- E tejdukshme

Amballazhime dhe përmasa

- Të hapura 1 copë

Konsumi

Product to buy as needed.

Fushat e përdorimit

Chemical masonry cutting to put a final end to capillary rising damp.

Mënyra e përdorimit

Secure the bag at about 1 metre height, relative to the pre-drilled holes for the injection of the chemical barrier resin, by nailing directly on the masonry, or preparing an adequate wooden support. The distance between bags will have to correspond to the distance between the pre-drilled holes. Connect the appropriate rubber provided with the bag itself. Insert the other end of the tubes directly into the holes provided for the chemical barrier, at the foot of the masonry. Pour the resin in the bags until they are completely filled. Refill the resin in the bags until the complete saturation of the relevant hole ("until refusal").

Shtresat e lejuara

- Beton

- Muratura me gurë

- Muratura të përziera

- Shtuf

- Suva

- Tulla

Na kontaktoni

Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Sanageb
  • Protech Balcony
  • Syntech H.A.G.