Dërgo një mesazh

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, fut një adresë email-i të vlefshëm.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.
Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Duke paraqitur pranoj politikat e privatësisë

Kujdes, plotëso saktë këtë fushë.

Përfundimi regjistrim në Newletter

Drejtori i Shitblerjeve

Kontaktet

DISTRIBUTORI EKSKLUZIVE PËR SHQIPËRINË
IZOGRUP SH.P.K

TIRANA - Rr. "Teodor Keko" nr. 145
ELBASAN - Rr. "Zogu i Pare", nr.1
Oligert Plaka +355 696666060
Erion Plaka +355 696666629
Email: info@izogrup.al
Web: www.izogrup.al

Shtabi dhe Themelimi
Via G. Gentile, 16/A
46044 Goito (Mantova), Italy
P. IVA: 01474 220 207
Tel. +39 0376.604185
Tel. +39 0376.604365
Fax +39 0376 604398
Email: info@azichem.com